Σχετικά με τον Οργανισμό

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιστικών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2020 και έχει ως στόχο την προώθηση και διάδοση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη συμβολή με κάθε πρόσφορο δυνατό τρόπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική δικτύωση.

  • Facebook

Επικοινωνήστε μαζί μας

Thanks for submitting!