top of page

«Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027: Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία

Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα στηρίζει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, τη διανομή και πώληση οπτικοακουστικών έργων στην Ευρώπη και πέραν αυτής, την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, την παραγωγή καινοτόμου τηλεοπτικού περιεχομένου και τη μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων σε όλη την ΕΕ. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει επίσης τα φεστιβάλ ευρωπαϊκού κινηματογράφου, τον μουσικό κλάδο, τα αρχιτεκτονικά έργα και τα έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις όπως οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 2,24 δισ. ευρώ (1,64 δισ. ευρώ σε σημερινές τιμές και συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 600 εκατ. ευρώ σε τιμές του 2018).

Ο πολιτισμός βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής συνοχής. Ήταν επομένως ακόμη πιο σημαντικό για εμάς, κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας, να χαράξουμε την πορεία για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας για τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με αυξημένο προϋπολογισμό και ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία, το πρόγραμμα θα παίξει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ταυτότητας και πολυμορφίας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες για τους ευρωπαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς, καθώς και να εξασφαλίσουμε νέες θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Monika Grütters, Υφυπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης

Το πρόγραμμα καλύπτει τρία διακριτά σκέλη:

  • Πεδίο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  • Πεδίο ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ πεδίο

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες του πεδίου ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και τη διασυνοριακή διάσταση της δημιουργίας, την κυκλοφορία και την προβολή των ευρωπαϊκών έργων, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των πολύ μικρών οργανώσεων, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

Το πεδίο MEDIA του προγράμματος θα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας, της κινητικότητας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, καθώς και την ενίσχυση της κυκλοφορίας, της προώθησης, της διαδικτυακής και θεατρικής διανομής τους εντός και εκτός της ΕΕ στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ πεδίο θα δώσει προτεραιότητα σε μέτρα στήριξης της διατομεακής διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής για την προώθηση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνική ένταξη και την καλλιτεχνική ελευθερία, μεταξύ άλλων. Θα προωθήσει επίσης δραστηριότητες για την προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές, μεταξύ άλλων με τη στήριξη ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και της εξοικείωσης με τα μέσα επικοινωνίας.

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αποτελεί βασικό συστατικό των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 και προορίζονται να συμπληρώσουν περιφερειακά, εθνικά, διεθνή και άλλα ενωσιακά προγράμματα και πολιτικές. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των ευρωπαϊκών ταλέντων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ώστε να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό και διεθνές επίπεδο. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου και την πρόσβαση σε αυτό, καθώς και τις σχετικές καταναλωτικές τάσεις, ειδικότερα δε τις γλωσσικές και γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες. Οι στόχοι του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 θα επιδιωχθούν κατά τρόπο ευνοϊκό προς την ένταξη, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή.

Ιστορικό και επόμενα στάδια

Το ισχύον πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» καλύπτει το διάστημα 2014-2020. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για τη νέα περίοδο τον Μάιο του 2018. Η μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

Η προσωρινή συμφωνία θα υποβληθεί στη συνέχεια προς έγκριση στους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ. Η έκδοση του κανονισμού «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

19 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page