top of page

Σεμινάριο: Ισότητα των Φύλων ως οριζόντια προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών ΠρογραμμάτωνΔιαδικτυακό Εργαστήριο: «Ισότητα των Φύλων ως οριζόντια προτεραιότητα κατά την υποβολή προτάσεων και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»


Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ο οποίος διαχειρίζεται τα Γραφεία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» διοργανώνει σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), Διαδικτυακό Εργαστήριο με θέμα την Ισότητα των Φύλων ως οριζόντια προτεραιότητα κατά την υποβολή προτάσεων και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ (CERV).


Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, 11:00πμ – 12:30μμ

Γλώσσα: Ελληνική

Μέσω της Πλατφόρμας ZOOM

Δωρεάν εγγραφή: https://forms.gle/bwrbENgRBNfLnU3a7


Διοργάνωση: Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS).


Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2020 και έχει ως στόχο την προώθηση και διάδοση της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη συμβολή με κάθε πρόσφορο δυνατό τρόπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική δικτύωση. Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των εθνικών σημείων επαφής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα του Πολιτισμού «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», καθώς και τη συνέχιση των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων του «Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης». Παράλληλα, οι κυριότεροι σκοποί της ίδρυσης του είναι η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων για τους τομείς του πολιτισμού από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της διαρκούς στήριξης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των καλλιτεχνών και των φορέων της σύγχρονης δημιουργίας στην Κύπρο.


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας φεμινιστικός οργανισμός, συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο κύριος στόχος του MIGS είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ευρω-μεσογείου. Για να επιτύχει τους στόχους του, το MIGS αναπτύσσει δραστηριότητες που συνδυάζουν κοινωνική έρευνα, άσκηση πολιτικής πίεσης, εκπαίδευση και παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, το MIGS διαθέτει βαθιά γνώση των κανονισμών των οργανισμών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει σε διαλόγους και διαδικασίες που αφορούν τις πολιτικές του φύλου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος σημαντικών ευρωπαϊκών δικτύων που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»: Ο στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και η προώθηση δικαιωμάτων και αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, υποστηρίζοντας οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Στοχεύει στη διατήρηση και ανάπτυξη ανοιχτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει μια ζωντανή και ισχυρή κοινωνία των πολιτών, που ενθαρρύνει τη δημοκρατική, κοινωνική και κοινωνική συμμετοχή των ανθρώπων και καλλιεργεί την πλούσια ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με βάση τις κοινές αξίες, την ιστορία και τη μνήμη μας.


Το εργαστήριο, θα φιλοξενήσει την εμπειρογνώμονα κυρία Μαρία Αγγελή και στοχεύει να:

  • βοηθήσει τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να κατανοήσουν την οριζόντια προτεραιότητα που αφορά την Ισότητα των Φύλων, η οποία ενδείκνυται να προωθείται σε όλες τις προτάσεις.

  • ενδυναμώσει τις δεξιότητές των αιτητών, έτσι ώστε να εντάξουν στις προτάσεις και τα πρότζεκτ τους την προτεραιότητα «Ισότητα των Φύλων» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο αφενός οι αιτήσεις τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αφετέρου, οι δράσεις κατά την υλοποίηση των έργων τους να συμπεριλαμβάνουν με ουσιαστικό τρόπο την προτεραιότητα.

Το διαδικτυακό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΕΠΠΣ και οι οποίοι προτίθενται να συγγράψουν και να καταθέσουν αιτήσεις, όπως Αρχές Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Κατάρτισης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ο.κ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα.


Λίγα λόγια για την κεντρική ομιλήτρια


Η Μαρία Αγγελή είναι κοινωνιολόγος, ανώτερη ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS). Είναι ενεργό μέλος του International Network on Leave Policies and Research και έχει συμβάλει σε έργα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Από το 2010, κατέχει τη θέση της εθνικής συντονίστριας του Global Media Monitoring Project, της μεγαλύτερης και μακροβιότερης έρευνας για το φύλο στα ΜΜΕ. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα όπως οι γυναίκες στα ΜΜΕ, η ισότητα των φύλων στον πολιτισμό και η προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία. Επίσης, διετέλεσε για 5 χρόνια μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας. Η Μαρία παρέχει σεμινάρια για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ακαδημαϊκών άρθρων, βιβλίων και ερευνητικών αναφορών.


Πρόγραμμα Εργαστηρίου:

  • Εισαγωγή στο Πρόγραμμα CERV και σύντομη παρουσίαση των επερχόμενων προσκλήσεων του Προγράμματος CERV

  • Εισήγηση: H οριζόντια προτεραιότητας «Ισότητα των Φύλων κατά τη συγγραφή προτάσεων και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων» από την εμπειρογνώμονα κυρία Μαρία Αγγελή

  • Ερωτήσεις / Συζήτηση

47 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page