top of page

Διαδικτυακή Παρουσίαση: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της πρόσκλησης«Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών» (CERV-2024-DAPHNE)

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων  ο οποίος διαχειρίζεται τα Γραφεία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση της Πρόσκλησης «Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών» (CERV-2024-DAPHNE).

 

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, 11:00πμ – 12:30μμ

Γλώσσα: Ελληνική

Πλατφόρμα: ZOOM (κατόπιν εγγραφής)

Δωρεάν Εγγραφή: http://tinyurl.com/45eh66a6


Τη διαδικτυακή Παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν οι δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΕΠΠΣ και οι οποίοι προτίθενται να γράψουν και να καταθέσουν αιτήσεις, όπως Αρχές Κεντρικής Κυβέρνησης, Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Ισότητας, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ο.κ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κύπρο και Ελλάδα.

 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη γενική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της πρόσκλησης και των προτεραιοτήτων της που αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των παιδιών (ΔΑΦΝΗ 2024).

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η Μαργαρίτα Καψού, Διευθύντρια του Οργανισμού Birth Forward και Διαχειρίστρια του έργου RESPECT εκ μέρους του Birth Forward και του Tμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα παρουσιάσει το εν εξελίξει Ευρωπαϊκό έργο RESPECT - Καλλιέργεια κουλτούρας Σεβασμού στη Φροντίδα της Μητρότητας (Respectful Maternity Care): Ενίσχυση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και ενημερωμένων επιλογών φροντίδας στην Κύπρο και στην Κροατία (CERV-2022-DAPHNE) του οποίου το περιεχόμενο σχετίζεται με τη θεματική της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.roda.hr/en/projects/respect-greek/

 

Μέσω της παρουσίασης, οι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μεθόδους διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων.

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), πέρα από κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αποτελεί σημείο εθνικής αναφοράς για τη νοσηλευτική και μαιευτική εκπαίδευση στην Κύπρο. Το Τμήμα έχει πλούσιο έργο στην έρευνα  στον τομέα της μαιευτικής, παιδικής και μητρικής υγείας, της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, που μάλιστα συχνά αποτελεί τη μοναδική πηγή σχετικών εμπειρικών ερευνητικών δεδομένων στην Κύπρο. Το ΤΕΠΑΚ έχει μεταξύ άλλων ηγηθεί και διαχειριστεί έργα, με διαχρονικό εταίρο τον Οργανισμό Birth Forward.

 

Ο Birth Forward είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με παγκύπρια δράση, που παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση γύρω από θέματα σχετικά με τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη, τον  τοκετό και τα πρώτα χρόνια της γονεϊκότητας. Στόχος του οργανισμού είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γονέων και των επαγγελματιών υγείας και η στήριξή τους στη λήψη συνειδητών αυτόνομων αποφάσεων.

  

Το εργαστήριο στοχεύει να:

 

  • βοηθήσει τους δικαιούχους των προγραμμάτων να κατανοήσουν τις προτεραιότητες και τους στόχους της συγκεκριμένης πρόσκλησης

  • ενδυναμώσει τις δεξιότητες των αιτητών έτσι ώστε να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με στόχο οι αιτήσεις τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές

  • βοηθήσει τους δικαιούχους να καταλάβουν τον τρόπο που αξιολογούνται οι αιτήσεις τους, έτσι ώστε να αυξήσουν τη δυνατότητα της επιτυχίας της πρότασής τους

  • δώσει την ευκαιρία στους δικαιούχους να ενημερωθούν για τον τρόπο διαχείρισης και υλοποίησης επιχορηγημένων έργων του προγράμματος CERV

  • δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτυωθούν

 

 Πρόγραμμα:

 

  • Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»

  • Παρουσίαση της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων: «Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών»

  • Καλές Πρακτικές: Παρουσίαση Ευρωπαϊκού έργου RESPECT  “Ο σεβασμός δεν είναι συναίσθημα, είναι ορθή κλινική πρακτική: Ένα έργο για τη φροντίδα τοκετού που μας αξίζει” Μαργαρίτα Καψού, Διευθύντρια του Οργανισμού Birth Forward και Διαχειρίστρια του έργου RESPECT εκ μέρους του Birth Forward και του Tμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

  • Ερωτήσεις / Συζήτηση

35 Προβολές0 Σχόλια

Commentaires


bottom of page